Download Kurdish Fonts : Ali-Web - Ali-K-Alwand - Ali-K-Sahifa -Unikurd

HOME

 

 

دوعا خانم

ئيدي هةرطيز زةهري دةستي ثيرة قةوالَ ناخواتةوة

شيعري: هيَدي- هةوليَر

ئةمشةو نانوم، تا خةناوكةي خةونةكاني دوعا خانم نةضنمةوة

ئةمشةو نانوم، ئةم ثةذارة ثةذموردةية ئةلاويَنم

ناخي دةريا و هةيبةتي كيَو

دار و بةرديش ئةهةذيَنم

قاوة قاوي كةرِةمسؤ بيَ دةنط ئةكةم

بيَدةنطي بة طريان ديَنم

ئةمشةو نانوم

رِةنطيَكي خةمناك بؤ بةهار ئةدؤزمةوة

لةطةلَ هةناسةي ناكام و

قيذةي خنكاوي دوعا خان ثيَك ديَينةوة

ئةمشةو نانوم، خزمةتي تالآنكراوم دةهيَنمةوة

ضي ثولةكةي ئةشكم هةية دةيباريَنم

هةرضي طةلآي خةندةم هةية دةيوةريَنم

بةرطيَكي ئاودامان دةضنم

ثرزؤلَ ثرزؤلَ زامةكاني دوعاي تةزيو دةثيَضمةوة

ئةمشةو نانوم، تا ثؤلة دالَ و طوخليَنكة

لةسةر جةستةي نةبةزيوي ونجرِ ونجرِكراوي دوور دةخةمةوة

ئةمشةو نانوم، شيعرم دةكةمة قةياغ و بة ئةسرينما

بةرةو طؤرِة تاقانةكةي دوعا خانم دةثةرِمةوة

بة هةنسك و كسثة كسثي برينمةوة

بة هةناسةي تاسيَنراو و داخي كؤست و تةزينمةوة

ئةمشةو نانوم، دلَي دوعا ئةدةمةوة

ئةمشةو نانوم

وردة شوشةي هةستي دوعا

كريستالَي نيطاي بيَ دةربةستي دوعا

بؤ ئاويَنةي بالآنماي شيعرةكانم دةضنمةوة

ئةمشةو نانوم

بة هوروذم و شةثؤلي خويَني دوعا خان

لةسةر كزة باي شاشةي بلوريني

لةسةر دوا تيشكي سةرنجي ئاطريني دوعا خانم

دونيايةك ضيرؤكي خةمناك

بؤ شاريَكي نائوميَد و

بؤ شةقاميَكي دةم مردوو..

بؤ بةهاريَكي دلَ مردوو دةنووسمةوة

ئةمشةو نانوم

هةموو بريني دةقبةستووي كةلةثورم دةكوليَنمةوة

تا بزانم كاميان دةطاتة قولةثيَي خةمي دوعا

ئةمشةو نانوم

دوا ثةيامي دوعا خانم

أحدٌ .. أحدٌ.. و يا ليت.. دةنووسمةوة

ئةمشةو نانوم

مةرطةساتي دوعا خانم

لةسةر دةفةي  شاني ميَذوو

لةسةر سنطي كؤتري سثي

لةسةر شابالَي قولَينط و

شنة شني ثةثوولة و طولَ

لةسةر تالَة ئالَؤسكاوةكاني طزنط

لةسةر تريفةي خةمناك و وورشةي تةزيو

لةسةر شفرةي كرؤمؤسؤم و

لةسةر شفرةي رِوو لة قولآيي ئاسمان

لةسةر هاذةو شةثؤلي ئاو

لةسةر قولَثة قولَثي كاني

لةسةر صةبا و خؤرةتاو و هةوري رِيَ دوور

لةسةر طشت سايتيَكي ماقوولَ دةنووسمةوة

 تا ببنة خةوني زارؤك و

خةمي هةميشةيي مير خاسان

ئةمشةو نانوم، تا بزانن ئةم خونضةيةي سروة بايةكي نةديوة

ئةمشةو لةثاي ضي وةريوة؟

نانوم ئةمشةو

خةوني دوعا بؤ خةونامةي ابن سيرين دةطيَرِمةوة

خةمي دوعا بؤ خةمنامةي كةشكؤلَي ذين دةطيَرمةوة

ئةوسا يوسف لة زيندان و لةناو قولآيي بيرةوة

ثيَمان دةلَيَ:

دوعا خانم ئيدي هةرطيز ثيشي غوربةت ناخواتةوة

ئيدي هةرطيز خورثةيةكي بةرةو لاشةي نارِواتةوة

ئيدي