Download Kurdish Fonts : Ali-Web - Ali-K-Alwand - Ali-K-Sahifa -Unikurd

HOME

وةزيري ناوخؤ و شيَخ زانا
ضاوديَريَك

وةكضؤن لة ولاَتاني دنيا ولة سستسمي حكومةتة جؤربةجؤرةكاندا باوة ولاي خؤشمان سةردةميَك وةها بووة ، لة كاتي رووداني يان ئاشكرابوون ودةستبةسةرداطرتني تاوانيَك يان ثلانيَكي ناياسايي ودذة كومةلاَيةتي (ئةطةر زؤر طةورة بيَت ) ئةوا هةميشة راطةياندني لة دةزطاكاني راطةياندندا ئةركي وةزيري ناوةخؤية ، وةكضؤن لةكاتي روداني كردةوة تيرؤريستيةكان وكاتي تةقينةوةكاني شاري هةوليَر ئةركي ئةو بووة ، بةلاَم مايةي سةرسورِمانة كةهةوالَي ئاشكرابوون ودةستطيركردني تؤرِة تيرؤريستييةكةي شيَخ زانا نة لةزاري وةزير ونةلةزاري وةزارةتي ناوخؤوة بلاَو نكرايةوة . دةبيَت حيكمةتي ئةمة لة ضيدا بيَت ؟ تؤ بلَيَيت روداويَكي طةورة نةبووبيَت ؟ تؤ بلَيَي تاوان نةبووبيَت ؟ ئةطةر جةنابي وةزير سةفةري كردبوو ، ئةي تؤ بلَيَي كةسيَكي تر ئةوكاتة بةوةكالةت وةزير نةبووبيَت ؟ بؤ هةوالَةكة لة ريَطاي راطةياندني وةزارةتي ناوةخؤ بلاَو نةكرايةوة ؟ ئةم ضةندين ثرسياري تر..كةوةلاَمةكاني جيَدةهيَلَم بؤ ميوانةكاني زاطرؤس و بؤ ميَذوو